วิธีคำนวนหาขนาดซอง

ฺBox Air Bubble.jpg
Air Bubble.jpg
ฺBox.jpg
Bubble Box.jpg
กล่อง แอร์บับเบิ้ล.jpg
กล่องใส่ซองแอร์บับเบิ้ล.jpg
ขนาดซองแอร์บับเบิ้ล.jpg
ซอง.jpg