วิธีคำนวณหาขนาดซอง

ฺBox Air Bubble
Air Bubble
ฺBox
Bubble Box
กล่อง แอร์บับเบิ้ล.jpg
กล่องใส่ซองแอร์บับเบิ้ล
ขนาดซองแอร์บับเบิ้ล
ซอง