รับสั่งทำ งาน EPE Foam

  • รับสั่งทำ งานอีพีอีโฟม ที่ความหนาและขนาดต่างๆ ทั้งแบบธรรมดา และแอนตี้ (กันไฟฟ้าสถิต) ไม่จำกัดจำนวนการสั่ง

EPE Foam 15 mm.7x8cm.

อีพีอีโฟม 15 มิล 7x8 cm.

EPE Foam 15 mm.4x7cm.

พีอีโฟม 15 มิล 4x7 cm.

PE Foam 15 mm.4x6cm.

EPE Foam 15 มิล 4x6 cm.

อีพีอี โฟม 10 mm.5x5cm.

อีพีอีโฟม 10 มิล 5x5 cm.

พีอีโฟม 10 mm. 2.5x20cm.

พีอีโฟม 10 มิล 2.5x20 cm.

โฟมกันกระแทก 15mm. 3.5x24 cm.

PE Foam 15 มิล 3.5x24 cm.

EPE Foam 10 mm.Anti 21x21 cm.

อีพีอีโฟม 10 มิล แอนตี้ 21x21 cm.

PE Foam 10 mm.Anti

PE Foam 10 มิล แอนตี้

Foam 15 mm. 7x8 cm.

อีพีอีโฟม 15 มิล 7x8 cm.

EPE Foam 5 mm.4.5x15 cm.

EPE Foam 5 mm. 4.5x15 cm.

EPE Foam 15 mm. 3x23 cm.

EPE Foam 15 mm. 3x23 cm.

PE Foam 5 mm. 3x21 cm.

PE Foam 5 mm. 3x21 cm.

อีพีอีโฟม 5 มม. 19x24 ซม.

PE Foam 5 mm. 19x24 cm.

พีอี โฟม 15 มม. 2.5x20 ซม.

PE Foam 15 mm. 2.5x20 cm.

อีพีอีโฟม 10 มิลแอนตี้ 7x8.6 ซม.

อีพีอีโฟม 10 มิล 8.6x7 cm.

EPE Foam 10 mm. Anti 4x7 cm.

EPE Foam 10 mm. 4x7 cm.