• งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ.jpg

    งาน EPE Foam

    ............................................................................................................


Made to order EPE foam work in various thicknesses and sizes.

Both normal and anti-static. Unlimited number of orders


15_ml_7x8_cm._MGamHwn.height-500.jpg

EPE Foam 15 mm.7x8cm.

15_ml_4x7_cm._0Uw3IsI.height-500.jpg

EPE Foam 15 mm.4x7cm.

15_ml_4x6_cm._CcotrgG.height-500.jpg

PE Foam 15 mm.4x6cm

10_ml_5x5_cm._OosiXp0.height-500.jpg

EPE Foam 10 mm.5x5cm.

10_ml_2.5x20_cm._Tq6pRmx.height-500.jpg

PE Foam 10 mm. 2.5x20cm.

15_ml_3.5x24_cm._zIpMTJa.height-500.jpg

PE Foam 15mm. 3.5x24 cm

10_ml_aent_21x21_cm..height-500.jpg

EPE Foam 10 mm.Anti 21x21 cm

10_ml_aent_VM4vwOK.height-500.jpg

PE Foam 10 mm.Anti

58635810_554652308274630_400284342032531456_n.height-500.jpg

Foam 15 mm. 7x8 cm.

EPE_Foam_5_mm._4.5x15_cm..height-500.jpg

EPE Foam 5 mm.4.5x15 cm.

EPE_Foam_15_mm._3x23_cm..height-500.jpg

EPE Foam 15 mm. 3x23 cm.

PE_Foam_5_mm._3x21_cm..height-500.jpg

PE Foam 5 mm. 3x21 cm.

PE_Foam_5_mm._19x24_cm..height-500.jpg

EPE foam 5 mm. 19x24 cm.

PE_Foam_15_mm._2.5x20_cm..height-500.jpg

PE foam 15 mm. 2.5x20 cm.

phofm_10_ml_8.6x7_cm..height-500.jpg

EPE Foam Anti 10 mm. 7x8.6 cm.

EPE_Foam_10_mm._4x7_cm..height-500.jpg

EPE Foam Anti 10 mm. 4x7 cm.